0 Comments
有留意我哋Facebook嘅朋友都知道我哋過年後少咗更新,因為要面對第五波疫情及政府「清零」政策,導致我哋沉寂一陣子。
講個好消息俾你哋知,各方面慢慢地回復正常中,有興趣歡迎同我哋聯絡喔~😊
係啦! 我哋陳列室最近轉咗地址,如想到訪我哋陳列室記得唔好去錯喔~ (最好WhatsApp我哋預約時間先)
Categories:

發表迴響